[1]
kompetencijų centro informacija S. priežiūros ir farmacijos specialistų 2020. Kolegų sveikinimai ir palinkėjimai. Slauga. Mokslas ir praktika. 2 (242) (rugpj. 2020), 13-17.