[1]
Natka R. ir Rastenytė K. 2020. 2016 metų profesinės kvalifikacijos tobulinimo kokybės vertinimo ataskaita. Dėstytojų nuomonė. Slauga. Mokslas ir praktika. 4 (244) (rugpj. 2020), 7-9.