[1]
Valančiūtė J. 2020. Tapybos paroda „Prie gimtinės beržų“. Slauga. Mokslas ir praktika. 12 (252) (rugpj. 2020), 17.