[1]
Arūnu Bėkšta L.G.-G. pokalbis su 2020. ERASMUS+ mobilumo projektas „Andragoginio meistriškumo tobulinimas – mokymosi kokybei didinti“ pusiaukelėje. Slauga. Mokslas ir praktika. 1 (253) (rugs. 2020), 13-14.