[1]
Mikužienė V. 2020. Slaugytojų, dirbančių stacionare, darbo motyvacija. Slauga. Mokslas ir praktika. 2 (254) (rugs. 2020), 4-8.