[1]
Natka R. ir Rastenytė K. 2020. 2017 metų Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centre vykusių mokymų kokybės apžvalga. Slauga. Mokslas ir praktika. 2 (254) (rugs. 2020), 16-18.