[1]
Zavackienė A., Gedrimė L., Didvalė D. ir Skarbalienė A. 2020. Slaugos profesijos prestižo nuomonės tyrimai Lietuvoje. Slauga. Mokslas ir praktika. 4 (256) (rugs. 2020), 15.