[1]
Aukštikalnytė G. 2020. Slaugytojai – ne tik gydytojų nurodymų vykdytojai. Slauga. Mokslas ir praktika. 5 (257) (rugs. 2020), 14.