[1]
Kunigėlytė I. ir Paulikienė S. 2020. Pacientų be sąmonės skausmo vertinimas reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje. Slauga. Mokslas ir praktika. 5 (257) (rugs. 2020), 6-9.