[1]
kompetencijų centro informacija S. priežiūros ir farmacijos specialistų 2020. Nuotolinis mokymas – galimybė tobulinti profesines kompetencijas. Slauga. Mokslas ir praktika. 1, 9 (285) (rugs. 2020), 18-20.