[1]
Gudelienė-Gudelevičienė L. 2020. Geroji bendradarbiavimo su Odontologų rūmais patirtis. Slauga. Mokslas ir praktika. 1 (265) (spal. 2020), 9-10.