[1]
Žukauskienė D. 2020. 2020-IEJI – VAIKO EMOCINĖS GEROVĖS METAI. Ašaros – vaikiškų krizių vaistai. Slauga. Mokslas ir praktika. 2 (278) (vas. 2020), 8-9.