[1]
Pocius E. ir Matulevičienė R. 2021. Limfinės sistemos sutrikimai ir jų profilaktika paliatyviojoje slaugoje. Slauga. Mokslas ir praktika. 2, 7 (295) (liep. 2021), 24-28.