(1)
Riklikienė O. Žurnalo Reikalingumas Ir Turinys – Bendrų Pastangų Vaisius. SMP 2020, 9.