(1)
Petkutė I. Daugiajutimė meninės Veiklos Muziejuje Programa Demenciją Turintiems Asmenims. SMP 2020, 9-10.