(1)
informacija A. tarnybos. Dėl Informacijos Pateikimo. SMP 2020, 15.