(1)
Gudelienė-Gudelevičienė L. Nuotoliniai Mokymai „Šiuolaikinis požiūris į tuberkuliozę“ Virtualioje Mokymosi „Moodle“ Aplinkoje. SMP 2020, 14.