(1)
Valančiūtė J. Naujos Knygos Lietuvos Medicinos Bibliotekoje. SMP 2020, 18.