(1)
Arūnu Bėkšta L. G.-G. pokalbis su. ERASMUS+ Mobilumo Projektas „Andragoginio meistriškumo Tobulinimas – Mokymosi Kokybei didinti“ pusiaukelėje. SMP 2020, 13-14.