(1)
Jankevičiūtė E. Džiaugiuosi Galimybe padėti žmogui. SMP 2020, 12.