(1)
Mikužienė V. Slaugytojų, dirbančių Stacionare, Darbo Motyvacija. SMP 2020, 4-8.