(1)
Aukštikalnytė G. Slaugytojai – Ne Tik Gydytojų Nurodymų Vykdytojai. SMP 2020, 14.