(1)
Gudelienė-Gudelevičienė L. Geroji Bendradarbiavimo Su Odontologų rūmais Patirtis. SMP 2020, 9-10.