(1)
Riaubiškis V. Humanitarinės Misijos Armėnijoje Patirtis. SMP 2020, 1, 40–43.