(1)
Valančiūtė J. Kasdienių Reikalų Vadovas autistiškų Vaikų tėvams. SMP 2021, 2, 33-34.