(1)
Žukauskienė D. Visi Mes žmonės. SMP 2020, 13-14.