(1)
Žukauskienė D. 2020-IEJI – VAIKO EMOCINĖS GEROVĖS METAI. Ašaros – vaikiškų Krizių Vaistai. SMP 2020, 8-9.