(1)
Šilabritienė J.; Spirgienė L. Vidutinio Ir Pagyvenusio amžiaus Pacientų skysčių Vartojimo įpročių Ir žinių Apie skysčių Vartojimo Svarbą Vertinimas. SMP 2021, 2, 1-9.