(1)
Petravičienė Z.; Bartašiūnienė V. Traumos, Kurias Patiria Slaugytojai, Keisdami Pacientų padėtį. SMP 2021, 2, 10-16.