(1)
Valančiūtė J. Naudingas vadovėlis įvairių sričių Medicinos Darbuotojams. SMP 2021, 2, 39-40.