(1)
Valančiūtė J. Nuo šiol – Daugiau Paslaugų. SMP 2020, 18.