(1)
Pocius E.; Matulevičienė R. Limfinės Sistemos Sutrikimai Ir Jų Profilaktika Paliatyviojoje Slaugoje. SMP 2021, 2, 24-28.