(1)
Valančiūtė J. Knyga, Skirta Lietuvos Paliatyviosios Medicinos Draugijos Veiklai. SMP 2021, 2, 45-46.