(1)
Stundžienė R. Žindymas Ir Jo reikšmė – Slaugytojo (akušerio) Patarimai. SMP 2021, 2, 8-17.