Žukauskienė D. (2020). Nuoskaudos – traumų liudininkės. Slauga. Mokslas Ir Praktika, 1(8 (284), 23-24.