kompetencijų centro informacija S. priežiūros ir farmacijos specialistų. (2020). Kolegų sveikinimai ir palinkėjimai. Slauga. Mokslas Ir Praktika, (2 (242), 13-17.