Žėkienė D. (2020). Tegul žodis gydo. Slauga. Mokslas Ir Praktika, (2 (242), 18-19.