Natka R., & Rastenytė K. (2020). 2016 metų profesinės kvalifikacijos tobulinimo kokybės vertinimo ataskaita. Dėstytojų nuomonė. Slauga. Mokslas Ir Praktika, (4 (244), 7-9.