Petkutė I. (2020). Daugiajutimė meninės veiklos muziejuje programa demenciją turintiems asmenims. Slauga. Mokslas Ir Praktika, (6 (246), 9-10.