informacija A. tarnybos. (2020). Dėl informacijos pateikimo. Slauga. Mokslas Ir Praktika, (9 (249), 15.