kompetencijų centro informacija S. priežiūros ir farmacijos specialistų. (2020). Dešimtasis „Pievelių šnabždesių“ susitikimas. Slauga. Mokslas Ir Praktika, (10 (250), 18-19.