Gudelienė-Gudelevičienė L. (2020). Nuotoliniai mokymai „Šiuolaikinis požiūris į tuberkuliozę“ virtualioje mokymosi „Moodle“ aplinkoje. Slauga. Mokslas Ir Praktika, (11 (251), 14.