Valančiūtė J. (2020). Tapybos paroda „Prie gimtinės beržų“. Slauga. Mokslas Ir Praktika, (12 (252), 17.