Gudlenkytė J. (2020). Lietuvai mūsų reikia. Slauga. Mokslas Ir Praktika, (1 (253), 12.