Arūnu Bėkšta L. G.-G. pokalbis su. (2020). ERASMUS+ mobilumo projektas „Andragoginio meistriškumo tobulinimas – mokymosi kokybei didinti“ pusiaukelėje. Slauga. Mokslas Ir Praktika, (1 (253), 13-14.