KunaitÄ— D. (2020). PriklausomybÄ— nuo kompiuterio. Slauga. Mokslas Ir Praktika, (1 (253), 15-18.