Mikužienė V. (2020). Slaugytojų, dirbančių stacionare, darbo motyvacija. Slauga. Mokslas Ir Praktika, (2 (254), 4-8.