Lugina A., & Vaškelytė A. (2020). Slaugytojo pagalba sergantiesiems onkologine liga įveikti psichologinį stresą. Slauga. Mokslas Ir Praktika, (2 (254), 9-11.