Natka R., & Rastenytė K. (2020). 2017 metų Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centre vykusių mokymų kokybės apžvalga. Slauga. Mokslas Ir Praktika, (2 (254), 16-18.