Zavackienė A., Gedrimė L., Didvalė D., & Skarbalienė A. (2020). Slaugos profesijos prestižo nuomonės tyrimai Lietuvoje. Slauga. Mokslas Ir Praktika, (4 (256), 15.